Menvereniging Oldeholtpade

Historie

Het ontstaan van Menvereniging Oldeholtpade heeft in wezen plaatsgevonden op 27 juni 1998, op deze dag vierde PC-LR De Scheeneruiters uit Oldeholtpade haar 25 jarig bestaan met een feestelijk programma.

Op het programma stond een mendemonstratie door enkele menners van menvereniging ďdír Veur en der DeurĒ uit Sonnega. Zij toonden met name het spectaculaire hindernisrijden.

Na afloop van de demonstratie rees die dag bij Jan Bakker en Jaap Pranger de vraag waarom menners uit Sonnega de demonstratie verzorgden, terwijl in ons eigen dorp Oldeholtpade en omstreken veel mensen zijn die als hobby de paardensport beoefenen.

Deze vraag hebben beide heren voorgelegd aan Tom de Jager, samen met hem zijn ze op de gedachtegang gekomen om zelf een menvereniging in Oldeholtpade op te richten.

Dit drietal aangevuld met Sipke Lantinga uit Oldeholtpade en Wietse Wissema uit Ter Idzard vormden samen de oprichtingscommissie. Deze commissie heeft aan de potentiŽle leden in Oldeholtpade e.o. een brief verzonden met daarin de vraag: is er belangstelling voor dit initiatief. Veertien mensen gaven te kennen lid te willen worden van de nog op te richten vereniging.

De oprichtingscommissie voelde zich door dit grote aantal potentiŽle leden gesterkt in hun gedachtegang. Zij zijn verder gegaan met het onderzoeken van de mogelijkheden. Aanvankelijk had men onderzocht de vereniging onder te brengen bij PC-LR De Scheeneruiters. Dit plan bleek in de praktijk minder werkzaam en er werd besloten zelfstandig een menvereniging op te richten. De commissie heeft op 25 januari 1999 een bijeenkomst gehouden met de potentiŽle leden. Nadat de vereiste statuten en het huishoudelijk reglement waren opgesteld vond de officiŽle oprichting plaats op 27 mei 1999 bij oprichtingsakte van Notaris Mr. G.K. Schipmolder te Wolvega.